Facebook ยอมรับการอัปเดตการตรวจสอบสิทธิพลเมือง ขอโทษสำหรับการวิจัยฝ่ายค้านของ Soros

บริษัท โซเชียลมีเดียกำลังทำทัวร์ขอโทษแบบเสรีด้วย Emily Stewart ครอบคลุมธุรกิจและเศรษฐศาสตร์สำหรับ Vox และเขียนจดหมายข่าว The Big Squeeze สำรวจว่าคนธรรมดาถูกบีบภายใต้ระบบทุนนิยมอย่างไร ก่อนร่วมงานกับ Vox เธอทำงานให้กับ TheStreet มีรายงานว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มหนึ่งตกเป็นเป้าหมายของนักวิจัยฝ่ายค้านที่Facebook ว่าจ้าง ได้พบกับ Sheryl Sandbergประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหาร Facebook คนอื่นๆ ในวันพฤหัสบดี กลุ่มได้รับ...